میز چوبی با پایه فلزی

چوب و فلز چوبین فلز

میز چوبی و پایه فلزی

چنین ترکیبی همیشه عالی به نظر می رسد. کانتر چوبی ساده، سبکی را به شما اضافه می کند و پاهای فلزی یک تکه مبلمان را مدرن جلوه می دهد. پایه های فلزی ترکیب با ثباتی را به وجود می آورد، بنابراین این نوع مبلمان ممکن است در بسیاری از جابجایی ها سالم بماند. یک میز یا میز قهوه پایین ساخته شده از چوب و فلز بسیار عالی و جذاب به نظر خواهد رسید. اما در عین حال، شخصیت خشن آن قابل توجه خواهد بود و مکمل هر نوع اتاق خواهد بود. چوبین فلز به شما در چیدمان مبلمان منزل یاری می رساند.

اگر دوست داریم مرتب مبلمان را تغییر دهیم، ساختن چرخ های کوچک در پاهای میز ایده خوبی خواهد بود. در مورد تخته های فلزی کوچک و در کنار چرخ ها به یاد داشته باشید تا بتوانید آنها را مسدود کنید. ما نمی خواهیم از میز بیرون برویم تا با قهوه تازه خود فاصله بگیریم. یعنی بتوانیم به راحتی اگر می خواهیم پای خود را در زیر میز جابجا کنیم.این کار ارزش آن را دارد که روشهای سنتی ساخت مبلمان را تغییر دهیم. به این ترتیب. ما مشکل جابجایی میهمانانمان را حل خواهیم کرد تا آنها بین پاهای میز قرار بگیرند ، زیرا می توانید در هر لبه میز بنشینید. علاوه بر این، چنین تکه ای از مبلمان با ثبات بسیار بالا مشخص می شود. Choobinfelez

mweb_cosmetics
ارسال دیدگاه